Hulp aan mensen wie op bijstandsniveau leven

Hulp bij bijstandBijstands producten - voor mensen met een minimum inkomen!

Steeds meer mensen in Nederland moeten zien rond te komen met een minimaal inkomen dat rond het bijstandsniveau zit. Wanneer mensen door bepaalde omstandigheden ook nog eens ernstig verzwakt zijn, kan er onvoldoende vermogen ontstaan om in het levensonderhoud te kunnen voorzien.

CBD producten voor een speciale prijs!
CannaOil wil deze mensen tegemoet komen door diverse van onze producten aan te bieden tegen gereduceerde prijzen! Hierdoor hopen we dat ook deze mensen een prettiger leven kunnen leiden.

Als klant van CannaOil help je automatisch mee
We hebben regelmatig gemerkt dat veel mensen graag hulp willen bieden bij het steunen of de verzorging van hun hulpbehoevende medemens. Veelal hebben deze mensen de middelen of het vermogen niet om deze mensen van CBD producten te voorzien.

Als klant van CannaOil is het fijn om te weten dat je indirect bijdraagt aan de ondersteunende hulp die wij aan mensen met een minimum inkomen bieden. Zonder jullie steun aan CannaOil hadden we dit immers nooit kunnen bewerkstelligen.

Wanneer heb je recht op bijstands producten?
Om in aanmerking te komen voor de bijstandsproducten moet je kunnen aantonen dat je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Iedereen die aan onderstaande voorwaarden voldoet heeft recht op CannaOIl Bijstands producten:

1. Je woont rechtmatig in Nederland.
2. Je bent 18 jaar of ouder*.
3. Je hebt onvoldoende inkomen of eigen vermogen om in je levensonderhoud te kunnen voorzien.
    Wanneer je samenwoont met een echtgenoot of een gezamenlijke huishouding met iemand voert, wordt
    het inkomen en vermogen van diegene meegeteld.
4. Via officiële papieren of uitslagen kun je aantonen in welke situatie je zit en waarvoor je onze producten zou
    willen gebruiken.

* Minderjarigen kunnen via de ouders/verzorgers in aanmerking komen voor de bijstandsproducten.

Wil je in aanmerking komen voor onze bijstandsproducten, neem dan contact op via   of (snelst)
Vermeld hierin dat je bijstandsproducten wilt ontvangen en omschrijf de situatie waarvoor je de producten wilt gebruiken. We nemen hierna zo spoedig mogelijk contact op waarna de benodigde informatie verstuurd kan worden. Na controle worden deze gegevens in verband met privacy vernietigd. De gegevens worden enkel door CannaOil ingezien en worden niet aan derden overhandigd.